Gimnazjum

SAMORZĄDY KLASOWE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

P. – Przewodniczący
Z. – Zastępca
Sk. – Skarbnik
S. – Sekretarz

Klasy I

Ia –  J. Michalak

Ib – E. Badek – Popielarczyk

Ic – E. Czechowska-Neubauer

P. – M. Paradowska P. – K. Zdun P. – M. Pągowska
Z. – J. Dyba Z. – A. Więcek Z. – W. Czapnik
Sk. – K.Brzostek Sk. – M. Lesiecka Sk. – J. Pawelec
Klasy II

IIa-B.Kubik

IIb-J. Marczak

 P. – M. Marszałek P. – K. Lipińska
Z. -W. Barańczyk Z. – I. Smolczewski
Sk. – A. Popławska, P. Stelmach Sk. – W. Kolis
Klasy III

IIIa – D.Jaroń

IIIb – U.Rózga

IIIc – G.Jażdżyk

P. – M. Żarczyńska P. – P. Bartosiewicz P. – F. Krzyżanowski
Z. – D. Kwiatkowski  Z. – J. Gąsecki  Z. – J. Dziąg
Sk. – W. Klimczak Sk. – N. Mazuchowska Z. – A. Góraj
Sk. – K. Ceret  Sk. – N. Piwek