Szkoła Podstawowa

SAMORZĄDY KLASOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

P. – Przewodniczący
Z. – Zastępca
Sk. – Skarbnik
S. – Sekretarz
K. – Kronikarz

Klasy IV
IVa – A.Kaczmarek
IVb – M.Kamińska  IVc – B.Kowalczyk
IVd – K.Wiercioch-Sas
P. – N.Zglińska P. – Z.Jańczuk P. – G.Kostański P. – N.Tartanus
Z. – F.Antosik Z. – O.Błaszczyk Z. – D.Czapnik Z. – A.Kozieł
Sk. – K.Gożdzik Sk. – O.Krokocka Sk. – M.Stachlewski, A.Michalak Sk. -M.Drożdżewska

 

Klasy V
Va – A.Zglińska
Vb. – K.Roszkowska-Zygowa Vc. – E.Wacławek 
P. – S.Korzeniewski P. – Z.Jędrzejczak P. – A.Jańczuk
Z. – I.Koźbiał Z. – Z.Wójcik Z. – J.Lesiński
S. – I.Radzimierska Sk.- Z.Owczarek Sk. – S.Pruszkowski

 

Klasy VI
VIa – M.Chadamik
VIb – B.Ziębińska
P.- K.Śliwińska P.- Z.Filipiak
Z.- S.Rosowski Z.- B.Pąśko
Sk.- D.Puchalska Sk.- A.Więcek
VIc – M.Parda
VId – J.Lesiecka
P.- J.Czajka P. – K.Cieślak
Z.- J.Świech Z. – A.Stachlewska
Sk.- W.Kiełtyka Sk. – B.Foks