Sprawdziany VI klas

WYNIKI SPRAWDZIANÓW PO KLASIE SZÓSTEJ

Szczegółowe  informacje dostępne są na  stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.cke.edu.pl/

Rok szkolny 2014/2015

Średnia szkoły w % Średnia miasta w % Średnia województwa w % Średnia krajowa w %

Rok szkolny 2013/2014

Średnia szkoły w % Średnia miasta w % Średnia województwa w % Średnia krajowa w %
73,0 67,7 64,4 64,6

 

Rok szkolny 2012/2013

Średnia szkoły Średnia miasta Średnia województwa Średnia krajowa
26,81 24,83 23,99 24,03

 

Rok szkolny 2011/2012

Średnia szkoły Średnia krajowa
25,00 22,75

 

Rok szkolny 2010/2011

Średnia szkoły Średnia krajowa
26,82 25,20

Rok szkolny 2009/2010

Średnia szkoły Średnia krajowa
26,51 24,56

Rok szkolny 2008/2009 

Średnia szkoły Średnia krajowa
25,02 22,64

Rok szkolny 2007/2008

Średnia szkoły Średnia krajowa
27,2 25,8

Rok szkolny 2006/2007

Średnia szkoły Średnia krajowa
 27,0 26,6

Rok szkolny 2005/2006

Średnia szkoły Średnia krajowa
 28,5 25,3

Rok szkolny 2004/2005

Średnia szkoły Średnia krajowa
 33,2 29,5

Rok szkolny 2003/2004

Średnia szkoły Średnia krajowa
 27,5 25,7