technika klasa 5d

22.06.2020

Temat: Bezpieczna droga do szkoły.

Przepisz temat do zeszytu. Pod tematem lekcji przedstaw plan (rysunek) swojej drogi z domu do szkoły. 

Na rysunku zaznacz miejsca niebezpieczne,  (np. przejścia dla pieszych, zakręty dróg, przejazdy kolejowe).

 


15.06.2020

Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link: https://meet.google.com/gwy-knoy-htm

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego-test wiadomości.

Przepisz temat do zeszytu.

 


8.06.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego-test wiadomości.

Link do testu wiadomości  online- -wyślę przez dziennik Librus

 


Link do wideokonferencji z nauczycielem poniedziałek  w godz. 11.40-12.25

https://meet.google.com/oyb-aznr-wog

1.06.2020

Temat: Postępowanie na miejscu wypadku. Pierwsza pomoc.

Przepisz notatkę do zeszytu, obejrzyj filmy, wykonaj ćwiczenia

 

Kolizja- to takie zdarzenie na drodze, w wyniku, którego nikt z uczestników ruchu drogowego nie zginął ani nie został ranny.

 

Wypadek-to takie zdarzenie na drodze, w którym co najmniej jedna osoba odniosła rany lub poniosła śmierć.

 

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku:

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia, np. postawienie trójkąta ostrzegawczego
 2. Oceń stan poszkodowanych
 3. Wezwij pomoc

999 pogotowie ratunkowe

998 straż pożarna

997 policja               

112 numer alarmowy

Wzywając pomoc należy  podać dane: gdzie zdarzył się wypadek, co się stało, ile osób jest rannych, jaki jest stan poszkodowanych, kto telefonuje.

Otwórz książkę na str. 117 i zapoznaj się z zasadami postępowania gdy osoba jest przytomna i nieprzytomna.

Obejrzyj film

Obejrzyj film

Obejrzyj film

Za tydzień test wiadomości-poćwicz

Ćwiczenia – testy

Trzeba wybrać:


Link do wideokonferencji z nauczycielem poniedziałek 18.05.2020 w godz. 11.40-12.25

https://meet.google.com/oyb-aznr-wog

18.05.2020/25.05.2020

Temat: Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach-ćwiczenia.

 


11.05.2020

Temat: Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach-skrzyżowania ze znakami i sygnałami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu.

Dziś będziemy mówić o skrzyżowaniach nierównorzędnych, czyli takich przy których występują znaki drogowe lub sygnały określające, która droga jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, a która jest podporządkowana.

Stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych  dotyczy również pojazdów szynowych.

Pierwszeństwo mają zawsze  pojazdy uprzywilejowane.

 

Droga z pierwszeństwem (mamy pierwszeństwo przejazdu)

Droga podporządkowana ( musimy ustąpić pierwszeństwa)

Pierwsza sytuacja: Rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed samochodami, które znajdują się na drodze podporządkowanej.

Sytuacja druga: Rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu obu samochodom. Samochód czerwony znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, więc przejedzie jako pierwszy. Drugi pojedzie samochód żółty. Rowerzysta skręca w lewo, więc musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z  przeciwka na wprost (auto żółte).

 

Istnieją skrzyżowania, na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek. Informują o tym tabliczki umieszczane pod znakami:

 

Sytuacja trzecia: Rowerzysta i samochód mają pierwszeństwo przed motocyklistą (kierunek rzeczywistej drogi z pierwszeństwem wskazują tabliczki). Z uwagi na to, że rowerzysta znajduje się po prawej stronie kierowcy samochodu, więc ma pierwszeństwo i przejedzie pierwszy. Po nim pojedzie samochód, a na końcu motocyklista, ponieważ znajduje się na drodze podporządkowanej.

 

 

Sytuacja czwarta: Zarówno dla rowerzysty jak i motocyklisty pali się zielone światło. Motocyklista skręca w lewo, więc musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu z przeciwka na wprost.

 

Ćwiczenia online – wykonaj

Zadania w domu:

Zadanie 8 str. 111 

Za tydzień wideokonferencja (ćwiczymy sytuacje na skrzyżowaniach – proszę o obecność)

4.05.2020

Link do wideokonferencji:

Lekcja z nauczycielem poniedziałek 4.05.2020 w godz. 11.40-12.25

Temat: Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach-skrzyżowania równorzędne.

Dziś będziemy zajmować się zagadnieniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach (czyli, który pojazd może przejechać pierwszy, który musi poczekać i ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom). Zajmiemy się tylko skrzyżowaniami równorzędnymi, czyli takimi, przy których nie występują znaki ustalające pierwszeństwo dla któregoś z kierunków. Przy tych skrzyżowaniach nie występują znaki drogowe lub występuje znak A5 .

 

Przepisz do zeszytu (treści zaznaczone grubą czcionką):

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Przedstawię Wam to na rysunkach:

 

Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany (obojętne,z której strony się znajduje), następnie pojazd szynowy (obojętne, z której strony się znajduje), a potem pozostałe pojazdy wg zasad opisanych wyżej. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwszy przejedzie pojazd szynowy, następnie rowerzysta, a na końcu samochód (skręca w lewo i musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzyście jadącemu z przeciwka na wprost).

 

Ćwiczenia online -wykonaj

Ćwiczenia online -wykonaj

Zadanie: str. 102 zad.2 


27.04.2020

Link do testu  z manewrów ruchu drogowego udostępnię przed zajęciami

TEST MANEWRY

 

Temat: Rodzaje skrzyżowań.

Przepisz do zeszytu

Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię.

Przerysuj i podpisz:

Typy skrzyżowań:

Skrzyżowanie typu X

Skrzyżowanie typu T

Skrzyżowanie typu Y

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym „rondo”

 

Rodzaje skrzyżowań 

 1. Skrzyżowania równorzędne
 2. Skrzyżowania nierównorzędne ze znakami
 3. Skrzyżowania o ruchu kierowanym

-sygnałami świetlnymi

-przez uprawnioną osobę

 


20.04.2020

Temat: Manewry w ruchu drogowym-zawracanie, zatrzymywanie się.

Przeczytaj informacje (tekst napisany pogrubioną czcionką przepisz do zeszytu)

Zawracanie to zmiana toru jazdy na kierunek przeciwny.

Podczas manewru zawracania należy stosować te same zasady jakie obowiązują przy skręcie w lewo na jezdni dwukierunkowej. 


Rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność, upewnić się czy znaki i sygnały nie zabraniają wykonania tego manewru, zasygnalizować zamiar oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka.

Nie wolno zawracać:

 1. w miejscach oznaczonych znakami: zakaz zawracania, zakaz skrętu w lewo
 2. w tunelach
 3. na autostradach i drogach ekspresowych
 4. na drogach jednokierunkowych
 5. na mostach i wiaduktach
 6.  w miejscach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego

Otwórz książkę na stronie 99 i przeczytaj informacje znajdujące się pod zadaniem 10 o zatrzymywaniu pojazdu (od str. 99 do 100)

Zadanie domowe (na +)

Odpowiedz na pytania: 

 1. Czy można gwałtownie zatrzymywać się na jedni? Odpowiedź uzasadnij.

     2. Dlaczego na drogach jednokierunkowych nie można zawracać?

Prześlij do godz. 20.00 

Forma wysłania pracy:
-zdjęcie odpowiedzi przesłane przez Librus, e-mail
-dokument w edytorze tekstu np. wordzie przesłany przez librus, e-mail

UWAGA!

Na następne zajęcia (27 kwietnia) przewidziany jest test-manewry w ruchu drogowym 

materiał do powtórzenia str.91-100 


6.04.2020

Temat: Zmiana kierunku jazdy-skręt w lewo.

Inaczej rowerzysta wykonuje zamiar skrętu w lewo znajdując się na drodze jednokierunkowej a inaczej na drodze dwukierunkowej.

Przerysuj i przepisz (rowerzystę możesz zastąpić prostokątem)

Skręt w lewo z drogi dwukierunkowej

Skręt w lewo z drogi jednokierunkowej

 

Zadanie domowe (na +)

Zastanów się i odpowiedz pisemnie  na pytanie:

 1. Na czym  polega czynność upewnienia się rowerzysty podczas wykonywania manewru skrętu w lewo? (gdzie i dlaczego powinien spojrzeć ?)

  Forma wysłania pracy:
  -zdjęcie odpowiedzi przesłane przez Librus, e-mail
  -dokument w edytorze tekstu np. wordzie przesłany przez librus, e-mail

________________________________________________

30.03.2020

Temat: Zmiana kierunku jazdy-skręt w prawo.

Przepisz treści zaznaczone na czerwono.

Zmiana kierunku jazdy to: skręcanie i zawracanie.

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.  Każdy zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu musi być odpowiednio zasygnalizowany (wyraźne wyciągnięcie ręki w odpowiednim kierunku)

Zaloguj się do dziennika, wejdź w ZADANIA DOMOWE
                      (dostępne dopiero 30 marca)

Na przesłanie zadania masz czas do 6 kwietnia.

 1. Znajdź zadanie z techniki i pobierz 
 2. Otwórz je za pomocą programu Paint (prawy przycisk myszy na pliku i otwórz za pomocą – Paint)
 3. Wykonaj
 4. Zapisz na pulpicie i prześlij 
 5. Zapytaj, napisz jeśli masz problemy.

Instrukcja – jak przesłać zadanie?

UWAGA! Aby wysłać zadanie, trzeba być zalogowanym na koncie ucznia – nie rodzica!

W prawym górnym rogu przeglądarki klikamy na ZADANIA DOMOWE

Pojawi się lista dostępnych zadań. Przy przedmiocie technika po prawej stronie jest przycisk WYŚLIJ ROZWIĄZANIE – klikamy.

 

W okienku, które wyskoczy klikamy na Przeglądaj i wskazujemy utworzony plik  z pulpitu. Następnie klikamy WYŚLIJ.

  

 

 

Dostępność