technika6b

04.06.2020

 

Temat: Nowoczesny świat techniki. Mechatronika.

Przeczytaj, treści napisane pogrubioną czcionką przepisz. Obejrzyj filmy.Wykonaj zadanie.

 

Mechatronika  jest szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy, stanowiącą połączenie takich dziedzin jak: mechanika, elektronika, informatyka, robotyka, automatyka.

 

Służy ona   projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń , w której występuje  oddziaływanie między częściami mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi i programami sterującymi.

Przykład: nowoczesna pralka potrafi zważyć pranie, właściwie dobrać ilość wody, czynnika piorącego, temperaturę, odprowadzić wodę. Ponadto rozpoczęcie pracy możemy zaprogramować na określoną godzinę.

Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie:

 • układów sterowania pojazdami
 • nowoczesnych zabawek
 • zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki 
 • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
 • aparatury medycznej
 • mikroukładów elektromechanicznych
 • narzędzi do pomiarów.

Obejrzyj film:

Obejrzyj film:

Do wykonania praca praktyczna (czas przesłania pracy do 12.06)

 1) wybierz jedno urządzenie  z Twojego otoczenia  

2) wykonaj/ dodaj zdjęcie wybranego przez Ciebie urządzenia, opisz z jakich elementów składa się oraz dołącz krótką notatkę dotyczącą zasady działania

3) wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres: agnieszka.kedziora@zsi9.pl

 

Praca może być wykonana w wersji elektronicznej (np. prezentacja komputerowa -około 5 slajdów; lub na arkuszu formatu A3 dowolną techniką).


28.05.2020

 

Temat: Klasyfikacja i budowa urządzeń technicznych.

 

Przeczytaj, treści napisane pogrubioną czcionką przepisz. Obejrzyj film, wykonaj zadanie i prześlij.

 

Wokół otacza nas świat pełen wytworów techniki. Są to np. maszyny, narzędzia, sprzęty.

W domu korzystamy z urządzeń AGD (artykuły gospodarstwa domowego) RTV(sprzęt elektroniczny radiowo-telewizyjny)

Urządzenia możemy podzielić ze względu na przeznaczenie:

 1. Ułatwiające obróbkę termiczną potraw np. kuchenka mikrofalowa
 2. Ułatwiające pracę fizyczną np. robot kuchenny
 3. Ułatwiające przekazywanie informacji np. telefon

 

Budowa:

Urządzenia mogą być poruszane za pomocą energii mechanicznej (np. mięśni naszych nóg, rąk) lub energii elektrycznej

 1. zespół napędowy- przekazuje dostarczoną energię do części wykonujących pracę np.silnik
 2. przekładania – umożliwiają m.in. zmianę kierunku obrotów, prędkość obrotów, wielkość siły napędzającej urządzenie
 3. zespół roboczy-umożliwia wykonanie konkretnej pracy np. noże do rozdrabniania produktów

Obejrzyj film

 

Zadanie 2.2 str. 214

Zadanie 3.2 str. 218

 

Odpowiedzi prześlij na adres: agnieszka.kedziora@zsi9.pl lub poprzez wiadomość Librus


21.05.2020

 

Temat: Utrwalenie wiadomości-instalacje domowe-test online.

Link do testu prześlę przez dziennik Librus.


14.05.2020

 

Temat: Domowa instalacja gazowa.

Przeczytaj, treści napisane pogrubioną czcionką przepisz.

Gaz jest wykorzystywany w domu głównie do gotowania oraz ogrzewania. Mieszkania zasilane są najczęściej z miejskiej sieci gazowej, rzadziej z przenośnych butli (gaz płynny).

Zadaniem instalacji gazowej jest doprowadzenie gazu do kuchenki, piecyka podgrzewającego wodę, paleniska kotła centralnego ogrzewania  itp.

Domowe przyłącze do sieci gazowej są zawsze zakończone reduktorem ciśnieniowym i głównym zaworem, odcinającym dopływ gazu do całego budynku. Od tego zaworu pionowe i poziome przewody doprowadzają gaz do poszczególnych mieszkań, a w każdym są także zawory odcinające i gazomierz.

 

Za tydzień krótki test online –  zakres materiału str.173-208

(proszę o obecność przy komputerze)


07.05.2020

 

Temat: Domowa instalacja elektryczna.

Przeczytaj, treści napisane pogrubioną czcionką przepisz. Obejrzyj filmy, wykonaj zadanie i prześlij.

Instalacja  elektryczna  doprowadza energię elektryczną z sieci do poszczególnych odbiorników.

Film Przepływ prądu z elektrowni do domu  kliknij i obejrzyj

Do budynku mieszkalnego  prąd  elektryczny jest dostarczany od podstacji transformatorowej do złącza kablowego, znajdującego się w domu, za pomocą przewodu doprowadzającego. Następnie przez licznik, który mierzy zużycie energii elektrycznej, a także przewody oraz puszki i gniazda wtykowe prąd trafia do odbiorników  czyli np. punktów świetlnych oraz urządzeń elektrycznych.

Aby zapobiec uszkodzeniom odbiorników  (mogą wystąpić  przeciążenia sieci, zwarcia, przepięcia), w każdym domu na początku obwodu znajdują się bezpieczniki.

Bezpiecznik to urządzenie zabezpieczające instalację elektryczną przed uszkodzeniem. Jego zadaniem jest przerwanie obwodu elektrycznego.

Napięcie elektryczne w gniazdkach ma wartość 230 V i jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Film- włącz ostrożność -kilknij i obejrzyj 

Elementy instalacji elektrycznej przedstawiamy za pomocą umownych symboli graficznych:

 

czyli, np.

na schematach to

 

Każde urządzenie elektryczne pobiera określoną porcję energii, czyli posiada określoną moc. Podaje się ją w watach (W). Moc podawana jest na tabliczkach znamionowych, w instrukcji obsługi lub na obudowie urządzenia.

Przykład:

Zużycie energii w domach mierzone jest w kilowatogodzinach (kWh).

Wiedząc, że 1000 W (watów) to 1 KW (kilowat)

 zużycie 1 kWh jest równe np. działaniu urządzenia o mocy 1000 W przez 1 godzinę lub o mocy 500 W przez 2 godziny.

Zadanie:

Oblicz, które urządzenie pobrało więcej energii elektrycznej:

a) telewizor o mocy 200 W włączony przez 150 godzin

b) kuchenka mikrofalowa o mocy 1500 W działająca przez 30 godzin

c) żarówka o mocy 100 W świecąca przez 230 godzin

 

Sposób wykonania dla:

a)telewizor

200 W to 0,2 KW (Waty zamieniamy na kilowaty)

  0,2 KW * 150 h=30 kWh  (Mnożymy przez czas pracy urządzenia)

Zakładając, że  za  cena 1 kWh kosztuje  0,55 zł możemy policzyć koszt pracy tego urządzenia

30 kWh * 0,55 zł= 16,50 zł

ZADANIA:

 1. Rozpoznaj i napisz jakie elementy instalacji  występują na poniższym schemacie. Podaj również ilość (np. punktów świetlnych jest…):
 2.  Dokończ zadanie obliczając zużycie energii dla punktu b i c

Odpowiedzi prześlij na adres: agnieszka.kedziora@zsi9.pl lub poprzez wiadomość Librus

 


30.04.2020

 

Temat: Łączenie obwodów.

Przeczytaj, treści napisane pogrubioną czcionką przepisz, schematy przerysuj. Obejrzyj film, wykonaj zadanie i prześlij.

Poszczególne elementy obwodu elektrycznego można ze sobą łączyć w różny sposób. Najczęściej stosuje się łączenie: szeregowe, równoległe. 

Otwórz podręcznik na stronie 191.

Na rysunkach  (na dole strony) w sposób poglądowy przedstawione są oba rodzaje połączeń.

Narysuj  je za pomocą schematów:

 

Schemat układu, składającego się z dwóch żarówek połączonych szeregowo, włącznika oraz baterii

Schemat układu, składającego się z dwóch żarówek połączonych równolegle, włącznika oraz baterii.

Obejrzyj film  FILM

W połączeniu szeregowym odłączenie jednej żarówki sprawia, że pozostałe również przestają świecić. Natomiast jeśli odłączymy jedną żarówkę w połączeniu równoległym, pozostałe żarówki nadal będą świecić. 

Spróbuj odpowiedzieć dlaczego-napisz

agnieszka.kedziora@zsi9.pl

Zadanie 

Narysuj obwód:

 1. równoległy, składający się z trzech żarówek, włącznika i baterii
 2. szeregowy, składający się z dwóch baterii, dwóch żarówek i włącznika

Zdjęcie pracy prześlij: agnieszka.kedziora@zsi9.pl


23.04.2020

 

Temat: Obwód elektryczny.

Przeczytaj i przepisz notatkę do zeszytu.

Obwód elektryczny to zespół połączonych ze sobą elementów elektrycznych, tworzących jedną lub więcej dróg przepływu prądu elektrycznego.

W skład obwodu wchodzą:

 1. Źródła prądu (prądnice, akumulatory, baterie)
 2. Przewody łączeniowe
 3. Odbiorniki prądu (np. pralka, telewizor, komputer)

 

Obejrzyj film

 

Aby ułatwić rysowanie obwodów wprowadzono symbole.

Podstawowe symbole:

Narysuj schemat obwodu składający się z żarówki, włącznika i baterii (rysujemy tylko rysunek przedstawiony za pomocą symboli)

 

 

Zadanie do samodzielnej pracy (na +) 
Czas na wykonanie zadania do godz. 20:00.
Odpowiedź prześlij poprzez wiadomości w dzienniku Librus lub e-mail agnieszka.kedziora@zsi9.pl

Str. 190 zadanie 6.4

 


16.04.2020

Temat: Co to jest prąd.

Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. 

Obejrzyj filmy:

Co to jest prąd? kilknij i obejrzyj

Dlaczego żarówka świeci? kliknij i obejrzyj

Przepisz notatkę do zeszytu:

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch  ładunków elektrycznych
w zamkniętym obwodzie elektrycznym. 

Materiały (np. metale) dobrze przewodzące prąd elektryczny ,określamy przewodnikami . Prąd elektryczny może tam płynąć dzięki istnieniu elektronów (mogących się swobodnie poruszać). Z kolei izolator  (np. drewno) to materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego. Izolatory (dielektryki) nie mają swobodnych nośników ładunku elektrycznego.

Zadanie do samodzielnej pracy (na +) 
Czas na wykonanie zadania do godz. 20:00.
Odpowiedź prześlij poprzez wiadomości w dzienniku Librus lub e-mail agnieszka.kedziora@zsi9.pl

Str. 188 zadanie 6.2 

 


2 i 9 kwietnia 2020

Temat: Skąd czerpiemy prąd elektryczny- źródła energii.

Film

Na podstawie filmu i fotografii  str. 196 wykonaj makietę przedstawiającą źródła energii. Możesz zastosować  dowolną technikę i korzystać z dostępnych  w domu materiałów.  Format pracy A3 (najlepiej na grubszym kartonie, tekturze, deseczce, styropianie).  Zajęcia przewidziane są na dwie lekcje. Termin oddania pracy – pierwsza lekcja po świętach (jeżeli wrócimy do szkoły), jeżeli nie proszę zrobić zdjęcie i przesłać przez Librus (zadanie domowe) lub pocztę elektroniczną.