Stypendia szkolne

Zarządzenie nr  7/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia  regulaminu  przyznawania  stypendium  za  wyniki w nauce  i  osiągnięcia  sportowe dla uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – format PDF

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne za wyniki w nauce
w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021.

L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen
1.        Kamiński Kacper 6b 5,50
2.        Jan Pągowski 6b 5,33
3.        Adam Bąba 6c 5,42
4.        Popielarczyk Antonina 6d 5,42
5.        Kaja Nowak 7a 5,29
6.        Klaudia Pąśko 7b 5,21
7.        Agata Więcek 7c 5,21
8.        Anna Ziółkowska 7e 5,14
9.        Alicja Rodziewicz 7g 5,14
10.    Oliwia Zakrzewska 7g 5,36
11.    Nikodem Maj 8a 5,14
12.    Szymon Sadkowski 8c 5,15
13.    Sebastian Kurpiński 8e 5,15

 

 

Wymagana średnia:

w klasach 5 i 6 to średnia 5,30.
w klasach 7,8 – średnia 5.10.