INFORMACJA

Miasto Skierniewice informuje, że w Szkole Podstawowej Nr 4, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach, organizowane będą półkolonie letnie dla dzieci klas I-III z terenu Miasta Skierniewice. Półkolonie odbędą się w 2 turnusach:

- I turnus w dniach 26.06.2023 r. – 30.06.2023 r.

- II turnus w dniach 03.07.2023 r. – 07.07.2023 r.  

Liczba miejsc na półkoloniach letnich jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku będzie do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Szarych Szeregów 6
w Skierniewicach od dnia 25 maja 2023 r.  w godz. 8.00 – 16.00,
telefon: (46) 833 53 98.

Każdy uczestnik półkolonii letnich ma obowiązek złożenia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach. Ostateczny termin złożenia kart kwalifikacyjnych upływa 31 maja 2023r.  

Zajęcia prowadzone będą w godzinach od 800 do 1600.  Wszyscy uczestnicy półkolonii letnich korzystają z obowiązkowego odpłatnego obiadu, którego cena wynosi 7zł za 1 dzień. Koszt udziału dziecka na jednym turnusie półkolonii letnich wynosi: opłata za udział w turnusie 50 zł + opłata za obiad.

Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach letnich w kwocie 50 zł
za jeden turnus przeznaczone będą na zakup m.in. materiałów do prac plastycznych i gier. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach letnich, opłata za udział w turnusie nie podlega zwrotowi.

Opłata za udział w turnusie/turnusach oraz wyżywienie, za dzieci, które zostały zakwalifikowane na wypoczynek, winna zostać uiszczona przelewem na konto  Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Jasna 30 w Skierniewicach

Nr: 92 1020 3352 0000 1802 0193 6582 w terminie do 1 czerwca 2023 roku.

 

W tytule przelewu należy podać: półkolonie letnie, turnus/y (I/II) , nazwisko i imię dziecka*.

*W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej dzieci należy podać nazwiska i imiona wszystkich dzieci.

Potwierdzenie zapłaty za udział w półkoloniach oraz wyżywienie należy przedstawić Kierownikowi półkolonii pierwszego dnia pobytu uczestnika na półkoloniach.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony