Pedagog szkolny

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I. Zadania ogólnowychowawcze:
kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

II. Profilaktyka wychowawcza
diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.

III. Indywidualna opieka pedagogiczna.
pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach. Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

IV. Pomoc materialna.
współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami, Radą Rodziców oraz Szkolnym Kołem Wolontariackim i Kołem Caritas w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(stypendia szkolne, dofinansowanie do wycieczek szkolnych, zwolnienia z płatności za ubezpieczenie, zasiłek celowy na dożywianie).

V. Orientacja zawodowa.
we współpracy z doradcą zawodowym, psychologiem, wychowawcami poszczególnych klas pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu. Zbieranie informacji na temat losów absolwentów naszej szkoły.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady w życiu osobistym;
 • gdy potrzebują pomocy w rozwiązywaniu konfliktów między nauczycielami, rodzicami i innymi uczniami
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą spędzić przerwę w sympatycznym towarzystwie:
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka;
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

W Szkole Podstawowej nr 9 pracuje dwóch pedagogów szkolnych:
pani Agnieszka Zglińska, pani Ewa Jędrzejewska oraz pani Aneta Nowak.
Gabinet pedagogów znajduje się na drugim piętrze w segmencie C (pokój nr 24 C)
mail do pedagogów szkolnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon do pedagogów szkolnych: 46 833 81 91 w. 23

Współcześnie nastolatkowie zmagają się z wieloma problemami, których nie doświadczali ich rodzice, lub które były mniej powszechne. Obecnie nastolatek musi zmierzyć się z wieloma trudnymi sytuacjami, które dotyczą różnych sfer – emocjonalnej, społecznej, poznawczej.

Dzisiejsza młodzież żyje w innej rzeczywistości  niż Ty, Rodzicu. Pamiętaj o tym.

 Młodzież doświadcza m.in. tych problemów:

 1. Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia
 2. Uzależnienia (telefon, internet, komputer, używki)
 3. Samookaleczanie
 4. Depresja
 5. Stres

Rodzicu zwróć uwagę gdy u Twojego dziecka zaobserwujesz:

 • nagłe pojawienie się gorszych stopni, pogorszenie zdolności intelektualnych
 • wagarowanie, odmówienie chodzenia do szkoły,
 • dziecko nagle przestaje czerpać radość z tego, co sprawiało mu przyjemność – zaprzestaje uprawiania sportu, aktywności fizycznej, nadmiernie przesiaduje przed komputerem,
 • spadek zainteresowań, zaniechanie spotykań z przyjaciółmi,
 • dziecko jest zamknięte w sobie albo nadmiernie pobudzone,
 • dziecko ma zawroty i bóle głowy, bóle karku, kończyn, brzucha,
 • zauważyłeś, że dziecko się samookalecza,
 • zbyt dużo snu lub bezsenność,
 • wycofanie się z dotychczasowych relacji,
 • zmiana zachowania – rozdrażnienie, płaczliwość, negatywizm,
 • myśli samobójcze,
 • Izolowanie się od domowników
 • uczucie ciągłego zmęczenia,
 • drażliwość, zmienność nastrojów,
 • przytłaczający smutek,
 • Poczucie osamotnienia, niezrozumienia, rozpaczy,
 • niekontrolowane wybuchy złości, wściekłości lub cynizm,
 • ciągłe zamartwianie się, poczucie winy, umniejszanie własnej wartości,
 • zaburzenia koncentracji, kłopoty w podejmowaniu decyzji
 • zmiany apetytu i wagi ciała,
 • nadmierne zainteresowanie tematyką śmierci, umierania

Nie każdy, kto ma zaburzenia psychiczne jest smutny, pozbawiony energii i apatyczny – może się tak zdarzyć, ale nie jest to regułą. Dużo osób potrafi maskować objawy swoich problemów, bo boi się wykluczenia i stygmatyzacji.

Rodzicu, jeżeli coś Cię niepokoi w zachowaniu swojego dziecka, zauważyłeś jakieś trudności, REAGUJ, zwróć się o pomoc do wychowawcy, pedagoga, skorzystaj ze wsparcia specjalistów psychiatry, psychologa, psychoterapeuty.

Pamiętaj Rodzicu nie jesteś sam !

TELEFONY ZAUFANIA:

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynny pon.–pt. 12.00:15.00
800 199 990 – Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”, czynny codziennie16.00–21.00, oprócz świąt państwowych
801 140 068 – Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących dzieci, czynna w pon.–pt. 14.00–20.00

 

pdfUzależnienia behawioralne

pdfPorady pedagoga szkolnego

pdfRzeczy, które warto mówić swoim dzieciom

pdf10 kroków ku temu, by być lepszym rodzicem

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony