Stołówka szkolna

Jadłospis

pdfWJadłospis_-_17.06-18.06.2024_1.pdf

Wydawanie obiadów

Godziny  
11:30 – 11:50  Uczniowie kończący lekcje
Uczniowie klas I
11:50 – 12:00  Dezynfekcja stołów
12:00 – 12:20  Uczniowie ze świetlicy z nauczycielem
Uczniowie klas II i III
12:20 – 12:30  Dezynfekcja stołówki
12:30 – 12:45  Uczniowie klas IV,V,VI
13:00 – 13:20  Dezynfekcja stołówki
13:30 – 14:00  Uczniowie klas VII i VIIII

W indywidualnych przypadkach każdy uczeń w godz. 11:30 do 14:00

Opłaty za obiady

Opłatę za dany miesiąc należy dokonać   

w formie przelewu bankowego na konto

Szkoła Podstawowa nr 9

PKO BP Oddział Skierniewice

78 1020 3352 0000 1302 0193 3878

Przy wpłacie na konto należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, uczeń nie będzie mógł kontynuować spożywania posiłków do końca danego miesiąca!!!

Ogłoszenie

Odwołanie obiadu należy zgłosić od godz. 8:00 do godz. 9:00 danego dnia roboczego informując o tym sekretariat lub intendentkę osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 833 81 91).

W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy o pisemną informację (druk do pobrania w zał. nr 2 lub u intendentki) i dostarczenie do stołówki szkolnej.

Ważne dokumenty

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia na obiady
Załącznik nr 2 – karta rezygnacji

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony