Created with Sketch.

Aktualności

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami odbędzie się
30 sierpnia 2022 r.
o godz. 17:00 w auli szkoły.

Read more

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

23 czerwca
klasy VIII o godz.17:00

24 czerwca 
Klasy I – III godz. 9:00
Klasy VI – VII godz. 10:00
Klasy IV – V godz. 11:00
Read more

Rada Rodziców pragnie gorąco podziękować:

Dyrekcji Szkoły – za tworzenie naszym uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, w atmosferze wzajemnej akceptacji i tolerancji, a ich rodzicom – pola do aktywnego współdziałania ze szkołą,
Nauczycielom – za trud i wysiłek codziennie wkładany w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia, jak i krzewienie postaw i wartości prospołecznych,
Samorządowi Uczniowskiemu – za wsparcie naszych działań, kreatywność, życzliwość, otwartość i dobre słowo,
Uczniom – za zaangażowanie w naukę, działalność sportową, plastyczną i charytatywną, jak i godne reprezentowanie naszej szkoły poza jej murami,
Rodzicom – za podejmowanie działań na rzecz szkoły, wpłaty na Radę Rodziców, zaufanie, jakim nas obdarzyliście,
Wszystkim Pracownikom szkoły, tzw. mistrzom drugiego planu – tj. paniom z biblioteki, paniom ze świetlicy, pani intendentce, paniom woźnym, obsłudze administracji i sekretariatu – dzięki którym nasza szkoła prężnie funkcjonuje, a dzieci są obdarzone przezeń troską i opieką.

Dziękujemy, że jesteście. Wszystkim i każdemu z osobna. Dzięki Wam nasze działania nabierają sensu. Życzymy Wam zdrowych, bezpiecznych i szczęśliwych wakacji. Wypocznijcie dobrze przez ten czas, abyśmy w następnym roku szkolnym mogli się spotkać z nową energią, pozytywnym nastawieniem, chęcią do działania i jeszcze lepszymi pomysłami.

Pozdrawiamy,
Rada Rodziców

Read more

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 9

na rok szkolny 2022/2023

Maria Grzegorzewska – Patronka Szkoły

Polska pedagog specjalizująca się w pedagogice specjalnej, działaczka społeczna.

Maria Grzegorzewska

fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA
© Wydawnictwo Naukowe PWN

Maria Grzegorzewska

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wołuczy koło Rawy Mazowieckiej. Zmarła 7 maja 1967 r. w Warszawie. 

Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy.

DOMINUJĄCYM motywem Jej działalności i dewizą życia było: „Nie ma kaleki, jest człowiek”. Uporczywie i bezkompromisowo walczyła o pełne prawo do nauki, do pracy i do szacunku osób niepełnosprawnych.

Przekonywała, że kalectwo nie pomniejsza wartości i godności człowieka.

Caritas

Szkolne Koło
Caritas

SKW

Szkolny Klub Wolontariusza

stołówka

Stołówka 
szkolna

biblioteka

Biblioteka
szkolna

Pedagog
szkolny

pedagogsz

Rada 
Rodziców

rodzice

Dziennik
elektroniczny

dziennik

Konkursy
– informacje

Konkursy

telefon-zaufania-plakat-1
WFOS
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w naszej szkole została utworzona ekologiczna pracownia „EKO Dziewiątka”

Nowopowstała pracownia została zmodernizowana: wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, wymieniona została podłoga, odnowiono ściany i naklejono fototapetę, w oknach zamontowano żaluzje. Ponadto pracownia została wyposażona w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny, rośliny ozdobne. Tak nowoczesna pracownia umożliwi zdobywanie uczniom wiedzy i rozwój ich pasji.

Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice
Tel./fax: 46 833-81-91, sekretariat [małpa] zsi9.pl
NIP: 836-16-94-206, REGON: 750729358

Facebook
BIP-LOGO