• Slider Image
KOMUNIKAT: „Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.”

Konsultacje dla uczniów klas 4-8

Szanowni Państwo,

od dnia 1 czerwca istnieje możliwość udziału uczniów klas 4-8 w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje będą odbywały się w formie online lub stacjonarnej na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. O potrzebie takiej konsultacji należy poinformować nauczyciela przedmiotu.

Przed udziałem ucznia w zajęciach stacjonarnych należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i przy wejściu do szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Konsultacje dla uczniów klas 8

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja istnieje możliwość udziału uczniów klas 8 w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje będą odbywały się w formie online lub stacjonarnej na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Harmonogram zajęć będzie udostępniony w piątek 22 maja po godz. 16.00 na stronie internetowej szkoły.

Przed udziałem ucznia w zajęciach należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i przy wejściu do szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Plan lekcji

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

Poniżej znajduje się link do PLANU LEKCJI.

Na zielono zostały zaznaczone te lekcje, kiedy nauczyciel prowadzi z Wami zajęcia wykorzystując różne formy pracy zdalnej i jest do dyspozycji online.
W te dni otrzymujecie również nowe materiały i zadania do wykonania od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W pozostałe dni te lekcje, które są oznaczone na biało
to lekcje kiedy pracujecie samodzielnie, a nauczyciele są do dyspozycji, tylko odpowiedzi na Wasze pytania, czy wyjaśnienia będą odroczone.

PLAN LEKCJI

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III (dzieci rodziców pracujących) w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli świetlicy i pedagogów specjalnych. W dalszym ciągu utrzymuje się realizację podstawy programowej w klasach I-III w formie nauczania zdalnego.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Uwaga!

Szanowni Państwo

od dnia 18 maja jest możliwość prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej i zajęć specjalistycznych na terenie szkoły dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mogą się odbywać tylko i wyłącznie za zgodą rodzica i ucznia.

Dyrektor Szkoły

 

Organizacja zajęć specjalistycznych i rewalidacji indywidualnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

informujemy, że wypełnione karty zgłoszeń kandydatów na uczniów do klas pierwszych mieszkających w obwodzie szkoły będą przyjmowane od 4 do 15 maja 2020 między godziną 8 a 17. Wnioski kandydatów spoza obwodu będą natomiast przyjmowane 18-29 maja między godziną 8 a 17. Dokumenty prosimy składać w okienku po lewej stronie tuż za drzwiami przy głównym wejściu, gdzie pracownik szkoły z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności będzie do Państwa dyspozycji. Wzory dokumentów do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz stacjonarnie w tym samym miejscu, w którym będą Państwo składać wnioski.

Serdeczna prośba o zachowanie środków ostrożności.

Dostępność