Ekopracownia

Moja wymarzona ekopracownia

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka wzięła udział w kolejnej edycji konkursu

„Moja wymarzona ekopracownia”,

zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 39 600 zł
(wartość ogólna zadania 41 706 zł), które wykorzystane zostało na realizację zadania

Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni „4 PORY ROKU” w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach 

Sala wyposażona została w nowoczesne oświetlenie, meble, tablicę interaktywną z nagłośnieniem, laptopa, wizualizer, aparat fotograficzny, mikroskopy, pozycje książkowe, atlasy, gry dydaktyczne, puzzle, plansze, zestawy interaktywne i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie klas IV – VI będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia dodatkowe – kółko przyrodnicze oraz szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody.

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Planowany do uzyskania efekt:

  • zwiększona wrażliwość, wychodząca naprzeciw przyrodzie i sprzyjająca  ekologicznej aktywności uczniów w opiece nad przyrodą i krajobrazem,
  • podniesiona współodpowiedzialność za obecny stan przyrody i krajobrazu,
  • wzmocniona świadomość i odpowiedzialność ekologiczna,
  • poszerzenie wiedzy nt. ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci oraz zbierania surowców wtórnych,
  • zrozumienie wpływu rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka,
  • wykształcenie nawyku zachowań proekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły: zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, dbałość o czyste otoczenie zarówno szkoły jak i domu,
  • dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami (opracowanie materiałów do gazetki szkolnej)
  • nabycie umiejętności: samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i obserwacji, mikroskopowania oraz prowadzenia notatek, dokumentowania realizowanych działań.

Jak segregować śmieci? (plik PDF)

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

wfos

Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa

W dniu 02.09.2019 r. w naszej szkole została oddana do użytku „Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa”. Projekt został zrealizowany dzięki konkursowej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, pod  nazwą zadania „Ekopracownia pod chmurką”.

„Ekopracownia pod chmurką – Zielona Klasa” wyposażona została w pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy, zabudowę i ogrodzenie terenu, wykonanie ogródka przyszkolnego – zagospodarowanego w nasadzenia roślinne – krzewy, drzewa, rośliny zielne.

Zajęcia w Ekopracowni uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy, uczniowie poprzez praktyczne działanie nabędą nowe wiadomości i umiejętności oraz pogłębią więź z otaczającą przyrodą opartą na jej poszanowaniu. Atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz zabudowa części edukacyjnej będą dodatkową zachętą do pracy i działania ze strony uczniów jak i nauczycieli.

Całkowity koszt zadania: 55 560 – kwota dotacji 50 000.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony