Półkolonie letnie dla dzieci klas I-III

Miasto Skierniewice informuje, że w Szkole Podstawowej Nr 4, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach, organizowane będą półkolonie letnie dla dzieci klas I-III
z terenu Miasta Skierniewice. Zajęcia podczas półkolonii prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w 2 turnusach:

  • I turnus w dniach 24-28 czerwca 2024 roku
  • II turnus w dniach 01-05 lipca 2024 roku

Liczba miejsc na półkoloniach letnich jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku będzie do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach od dnia 24 maja 2024 r.
w godz. 8.00 – 16.00, telefon: (46) 833 53 98.

Każdy uczestnik półkolonii letnich (tj. rodzic / opiekun prawny) ma obowiązek złożenia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w sekretariacie Szkoły Podstawowej
Nr 4 ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach
. Ostateczny termin złożenia kart kwalifikacyjnych upływa w piątek 31 maja 2024 roku.

Wszyscy uczestnicy półkolonii letnich korzystają z obowiązkowego odpłatnego obiadu, którego cena wynosi 7,00 zł za 1 dzień. Koszt udziału dziecka na jednym turnusie półkolonii letnich wynosi: opłata za udział w turnusie 100,00 zł* + opłata za obiad.

     *     Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach letnich w kwocie 100,00 zł za jeden turnus przeznaczone będą na zakup m.in. materiałów do prac plastycznych i gier. W przypadku rezygnacji
z udziału w półkoloniach letnich, opłata za udział w turnusie nie podlega zwrotowi.

Opłata za udział w turnusie/turnusach oraz wyżywienie, za dzieci, które zostały zakwalifikowane na wypoczynek, winna zostać uiszczona przelewem na konto Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Jasna 30 w Skierniewicach Nr: 92 1020 3352 0000 1802 0193 6582 w terminie do dnia 3 czerwca 2024 roku. W tytule przelewu należy podać: półkolonie letnie, turnus/y (I/II) , nazwisko i imię dziecka*.

  

  *        W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej dzieci należy podać nazwiska i imiona wszystkich dzieci.

Potwierdzenie zapłaty za udział w półkoloniach oraz wyżywienie należy przedstawić Kierownikowi półkolonii pierwszego dnia pobytu uczestnika na półkoloniach.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony