Nasze ekologiczne pracownie

W roku szkolnym 2022/2023 po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
„Nasze ekologiczne pracownie”

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 000 zł
(wartość ogólna zadania 70 000zł), które wykorzystane zostało na całkowitą realizację zadania.


Zaprojektowanie i utworzenie nowoczesnej pracowni geograficzno-przyrodniczej, nazwanej „Dziewiąta planeta od Słońca” w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach.

Sala wyposażona została w nowoczesne sprzęty multimedialne: monitor interaktywny, nagłośnienie, laptopa, wizualizer oraz oświetlenie, meble, gry dydaktyczne, puzzle, plansze, mapy, zestawy i programy interaktywne oraz wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.
Uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach geografii i biologii oraz zajęciach pozalekcyjnych i rewalidacyjnych. Zajęcia dodatkowe – to koła tematyczne oraz szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody.
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły oraz pośrednio do rodziców
i pracowników. Umożliwia korzystanie z szerokiej bazy dydaktycznej, nowoczesnych technologii w poznawaniu świata, stwarza możliwość wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z różnych środowisk. Poprzez zajęcia, w czasie których będziemy podejmować tematykę m. in. ochrony środowiska i wpływu człowieka na najbliższe otoczenie, będziemy mieli wpływ na świadome zrozumienie problemu zagrożenia wytwarzania nadmiernej ilości odpadów nie tylko na mieszkańców osiedla, ale na rośliny i zwierzęta żyjące w pobliżu.

Cele główne programu przyrodniczo – geograficznego w ramach projektu „Dziewiąta planeta od Słońca”

  • budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata)
  • dostrzeganie związków i procesów zachodzących między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego
  • wskazywanie i charakteryzowanie walorów turystycznych Polski i krajów świata,
  • rozwijanie zainteresowań geograficznych i skłanianie do samodzielnego poszukiwania informacji geograficznych, poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji.
  • omówienie zróżnicowania przestrzennego warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne).

link do strony www.wfosigw.lodz.pl

logo wfosigw

 

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony