Nasze ekologiczne pracownie

W roku szkolnym 2023/2024 kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. „Nasze ekologiczne pracownie”

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 000 zł (wartość ogólna zadania 65 000zł), które wykorzystane zostało na całkowitą realizację zadania.

UTWORZENIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
im. Marii Grzegorzewskie w Skierniewicach
„Bio – chemiczne kompetencje dziewiątki”

Sala wyposażona została w nowoczesne sprzęty multimedialne: monitor interaktywny, mobilną szafkę laboratoryjną do prezentowania doświadczeń, nowoczesne meble, liczne modele, preparaty mikroskopy, probówki, zestawy do nauczania chemii, krystalizator oraz wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach chemii i biologii oraz zajęciach pozalekcyjnych i rewalidacyjnych. Zajęcia dodatkowe – to koła tematyczne.
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły oraz pośrednio do rodziców i pracowników. Umożliwia korzystanie z szerokiej bazy dydaktycznej, nowoczesnych technologii. Pozwoli na głębsze i pełniejsze poznawanie tajemnic przyrody, biologii, chemii i otaczającego nas świata oraz poznawania bioróżnorodności we wszystkich jej aspektach – genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Poprzez zajęcia, w czasie których będziemy podejmować tematykę m. in. ochrony środowiska i wpływu człowieka na najbliższe otoczenie, będziemy mieli wpływ na świadome zrozumienie problemu zagrożenia wytwarzania nadmiernej ilości odpadów nie tylko na mieszkańców osiedla, ale na rośliny i zwierzęta żyjące w pobliżu.


Cele główne programu „Bio – chemiczne kompetencje dziewiątki”

 • Wyjaśnienie wpływu chemii na różnorodność biologiczną.
 • Wytwarzanie świadomości nt. powiązań codziennych działań i czynności ze
  skutkami lokalnymi i globalnymi.
 • Przewidywanie kosztów środowiskowych związanych z brakiem segregacji i
  recyklingu odpadów.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego mikroskopowania.
 • Omówienie zróżnicowania przestrzennego warunków środowiska
  przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony