Wolontariat

SZKOLNE KOŁO CARITAS

logo CARITAS

Opiekunowie: p. A. Kochanowska, p. B. Rosińska, p. A. Kobus

15 lutego 2006 roku w naszej szkole swoją rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas (SKC).

– CZYM JEST?

SKC jest formą wolontariatu, opartą na duchu miłości chrześcijańskiej. Posiada ono status organizacji, kieruje się przyjętym regulaminem, współpracuje z Caritas Diecezji Łowickiej i parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa, na terenie której znajduje się nasza szkoła.

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS JEST:

 • kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego;
 • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
 • budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro;
 • zachęcanie do działania na rzecz drugiego człowieka;
 • dążenie do integracji ze środowiskiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

CO ROBIĄ CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS?

Wolontariusze identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc charytatywną (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.)

Podejmują różne akcje dobroczynne. Pozyskane pieniądze przeznaczone są na pomoc dla uczniów naszej szkoły pochodzących z mniej zamożnych rodzin.

KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC:

  • Wzbogacanie, umacnianie roli wychowawczej szkoły
  • Możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
  • Współpraca uczeń- nauczyciel- szkoła- środowisko lokalne
  • Rozwój umiejętności społecznych
  • Możliwość rozwoju duchowego
  • Pomoc drugiemu człowiekowi
  • Świadectwo miłości

STRATY:

  • Żadnych, ewentualnie: coraz mniej czasu

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS  to PRZYKAZANIE MIŁOŚCI w praktyce!!!

Wszystkim wolontariuszom życzymy głębokiej radości z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Szkolny Klub Wolontariusza

logo-skw

Koordynatorzy SKW:

 • Beata Ziębińska
 • Milena Kamińska
 • Aneta Kaczmarek
 • Jolanta Karalus

Jeśli masz trochę wolnego czasu i otwarte serce
przyjdź do nas. Razem zrobimy więcej.

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Regulamin SKW

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

tel.  46 833 81 91
fax. 46 833 81 91

sekretariat@zsi9.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 46 833 81 91
e-mail: sekretariat@zsi9.pl

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna

Zamknij menu
Wróć na początek strony