loader image

Stołówka szkolna

Jadłospis

Od 28 listopada do 2 grudnia

WYDAWANIE OBIADÓW

11:30 – 11:50 Uczniowie kończący lekcje
Uczniowie klas I
Dezynfekcja stołów 11:50 – 12:00
12:00 – 12:20 Uczniowie ze świetlicy z nauczycielem
Uczniowie klas II i III
Dezynfekcja stołówki 12:20 – 12:30
12:30 – 12:45 Uczniowie klas IV,V,VI
Dezynfekcja stołówki 13:00 – 13:20
13:30 – 14:00 Uczniowie klas VII i VIIII
W indywidualnych przypadkach każdy uczeń w godz. 11:30 do 14:00

 

Opłaty za obiady

Opłatę za dany miesiąc należy dokonać   

w formie przelewu bankowego na konto

Szkoła Podstawowa nr 9

PKO BP Oddział Skierniewice

78 1020 3352 0000 1302 0193 3878

Przy wpłacie na konto należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, uczeń nie będzie mógł kontynuować spożywania posiłków do końca danego miesiąca!!!

Ogłoszenie

Odwołanie obiadu należy zgłosić od godz. 8:00 do godz. 9:00 danego dnia roboczego informując o tym sekretariat lub intendentkę osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 833 81 91).

W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy o pisemną informację (druk do pobrania w zał. nr 2 lub u intendentki) i dostarczenie do stołówki szkolnej.

Ważne dokumenty

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia na obiady
Załącznik nr 2 – karta rezygnacji

scroll to top